CALONGE

Calonge, un oasi agrícola

Calonge, l’escenari perfecte per tirar endavant el meu projecte. La terra, de tradició agrícola; El paisatge, a redós del massís de les Gavarres, que suavitza els estius càlids i secs, i calma la tramuntana.

La zona te uns PHs elevats( 6-7) i una matèria orgànica baixa que són paràmetres adequats per al conreu de la vinya.

La vessant meridional te un nivell freàtic elevat, punt important que ha ajudat a la fixació de l’agricultura en aquesta zona.

Els sòls són de naturalesa al.luvial compostos majoritàriament per graves, sorres, llims i argiles

Les precipitacions de 400 l / m2 , la proximitat del mar i la tramuntana a recés de les Gavarres creen un microclima de temperatures suaus en les diferents estacions de l’any.

Enllà de l’Empordà turístic i urbanitzat el clima de Calonge és ideal per a la vinya, i els seus vins així ho expressen… Viníric és de Calonge i és Calonge al mateix temps.